Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Bel gerust 0591-729350

 • Heb ik een indicatie nodig?
  • Ja. Wij richten ons op ouderen met een indicatie vanuit de Wet op de Langdurige Zorg (WLZ) met een indicatie van ZZP 5 of 6. Maar we kunnen ook een offerte voor u maken als u deze indicatie op dit moment nog niet ontvangen heeft van het CIZ (= instantie die de indicatie stelt).  ZZP is de afkorting van Zorg Zwaarte Pakket. Deze term geeft aan welk type zorg u nodig heeft. De term ZZP wordt nog steeds gebruikt, maar vanaf 1 januari 2018 wordt dit een zorgprofiel genoemd. ZZP5 is nu het zorgprofiel ‘VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’ en ZZP6 is nu het zorgprofiel ‘VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging’. Indien u een aantekening ‘artikel 21 WZD (Wet Zorg en Dwang) op uw indicatie heeft staan kunt u niet bij ons wonen. Wij zijn namelijk geen gesloten instelling.
 • Wat wordt bedoeld met de term ‘kleinschalig’? Hoeveel bewoners?
  • Kleinschalig betekent klein en overzichtelijk. Verzorgd Wonen in Exloo bestaat uit de voormalige boerderij en wordt uitgebreid met een volledig nieuw gedeelte. In totaal hebben we 15 appartementen met vrijwel allemaal een eigen badkamer, drie gezamenlijke huiskamers en een open keuken.
 • Kan ik mijn eigen spulletjes meenemen?
  • Ja. Uw eigen lampjes, planten, gordijnen, beddengoed: het voelt vaak fijn als u dit mee kan nemen. Het is de bedoeling dat u uw eigen meubels en spulletjes meeneemt. Wel vragen we om een hoog-laagbed ivm comfort voor onze bewoners én onze medewerkers. Op de appartementen is een aanrecht aanwezig. En in een aantal kamers is een kledingkast (leg- en hanggedeelte) aanwezig. Als u een grote verzamelaar bent, zult u of uw familie moeten bekijken welke spullen meegaan, want onze medewerkers moeten u goed kunnen verzorgen, het is dan niet handig als er spullen in de weg staan. Ook moet het verrijdbare hoog-/laagbed er in geval van nood goed uit kunnen. Maar de kamers zijn ruim bij ons. Gemiddeld 40 m2.
 • Waar kan ik met mijn familie of ander bezoek zitten?
  • Normaal gesproken geldt dat onze bewoner met hun bezoeker in één van de huiskamers of  in de grote tuin kunnen zitten/lopen. Natuurlijk kunt u met uw bezoek ook op uw eigen appartement zitten. Koffie en thee is beschikbaar, ook voor bezoek. Voor kleinkinderen is er buiten ook voldoende te spelen. En we hebben voldoende spelletjes en knutselspullen. We hebben een logeerkamer voor een eventuele overnachting, bijvoorbeeld bij ziekte. Soms vragen we bezoek dat in de huiskamer wil gaan zitten of zit zich te verplaatsen naar een andere ruimte of het appartement. Bezoek kan namelijk soms leiden tot teveel prikkels en daarmee onrust voor onze bewoners.
  • Indien we een infectie in huis hebben (bijvoorbeeld Noro of Corona) is met bezoek samen in de gezamenlijke huiskamer zitten niet mogelijk.
 • Is er een lift?
  • Ja. Er is een lift aanwezig voor onze bovenverdieping. In de lift past ook een verrijdbaar hoog-/laagbed of brancard.
 • Is wonen en zorg bij u duurder dan in een reguliere zorginstelling? 
  • De kwaliteit van onze woonomgeving, faciliteiten, zorgverlening en activiteiten is hoog ten opzichte van alternatieve zorgvoorzieningen. Wij richten ons op het midden- en hogere segment. Heeft u alleen AOW dan is wonen bij ons helaas niet haalbaar. U betaalt maandelijks een bedrag voor het wonen en de service. Voor de zorg betaalt u net als in andere huizen uw eigen inkomensafhankelijke eigen bijdrage die de rijksoverheid stelt. Echter bij ons is dat de zogenaamd ‘lage eigen bijdrage’ die hoort bij VPT (volledig pakket thuis). De woonkosten verschillen per kamer omdat de kamers verschillend van afmeting zijn. Wij maken op verzoek een persoonlijke offerte voor u.
 • Wat kost het?
  • U betaalt een vast bedrag aan woonservicekosten. Dat zijn onder meer de maandelijkse kosten voor de huur van uw kamer. De woonlasten zijn afhankelijk van de grootte van uw kamer en de situering in de boerderij. In de woonservicekosten zijn ook kosten opgenomen voor  eten, drinken en het wassen van kleding en beddengoed. Daarbij komen de kosten voor de persoonlijke zorg, die rechtstreeks worden betaald uit de Wet Langdurige Zorg. Maar uiteraard kunt u ook bij ons terecht met een persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB vraagt wel wat aan administratie voor uzelf. Rechtstreeks zorg krijgen kan dus ook bij ons en is makkelijker en scheelt u enige administratie. De eigen bijdrage die u voor de zorg betaalt, is inkomens- en vermogensafhankelijk. Wilt u meer weten, of wilt u weten op welke kosten voor wonen en zorg u persoonlijk moet rekenen? Maakt u dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek met ons hierover of belt u ons voor een indicatie van de kosten. Voor meer informatie over de eigen bijdrage: zie https://www.hetcak.nl/. Kiest u bij de rekenhulp voor ‘zorg thuis’ (volledig pakket thuis).
 • Wie levert de zorg?
  • De zorg voor de bewoners van Verzorgd Wonen in Exloo is in handen van een klein, professioneel zorgteam. We werken zoveel mogelijk met vaste mensen en vaste gezichten. En met zowel oudere, ervaren mensen als wat jongere mensen. Het zorgteam bestaat uit gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden-ig en helpenden. Los van de zorg is er hulp in de huishouding, hulp bij het koken en is er een aantal vrijwilligers om te helpen bij hobby’s en ontspanning.
 • Is er 24-uurszorg?
  • Uiteraard is de zorg bij ons 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar. ’s Nachts is er altijd iemand aanwezig en een achtervang bij calamiteiten op korte afstand. Daarnaast hebben we voor iedere bewoner een persoonlijk alarmsysteem.  Maar denk bij zorg ook aan de persoonlijke verzorging. Wij poetsen bijvoorbeeld uw tanden (of helpen daarbij) en zorgen dat u er verzorgd uit blijft zien.  Dit is voor ons vanzelfsprekend. Desgewenst kunnen de kapper en pedicure bij u langskomen. Deze worden net als thuis gewoon betaald aan hen zelf door onze bewoners.
 • Hoe zit het met de kwaliteit?
  • Ons zorgteam bestaat uit gediplomeerd en deskundig personeel. Voordat iemand bij ons komt werken, hebben we de opleidings- en ervaringseisen gecheckt en een verklaring van goed gedrag ontvangen. Uiteraard voldoen we aan de eisen van de inspectie van de gezondheidszorg en werken we met een zorgleefplan dat afgestemd is op de benodigde zorg maar ook op wat de bewoners wel zelf kunnen. Verder zijn wij aangesloten bij een landelijke branche-organisatie Riant Verzorgd Wonen. Dit houdt ons scherp, onze collega’s die een vergelijkbare zorgvoorziening hebben geven ons feedback. En uiteraard vallen we onder de inpsectie van de landelijke IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Onderaan de homepage van onze website ziet u een link naar ons kwaliteitsplan, conform het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tijdens het laatste inspectiebezoek in oktober 2019 zijn we positief beoordeeld.
 • Kunnen gasten blijven eten?
  • Ja dat kan, tegen een geringe vergoeding. Graag horen we van te voren als bezoek mee-eet.
 • Hoe zit het met de huisarts, ziekenhuis, etc?
  • De zorgbehoefte van de bewoners is vastgelegd in het individuele zorgleefplan. Daarin staat de persoonlijke zorg beschreven die we dagelijks uitvoeren. De huisartsenzorg wordt voor onze bewoners verzorgd door de apotheekhoudende huisartsenpraktijk NoorderEs uit Odoorn. Zij hebben veel ervaring in het leveren van huisartsenzorg aan ouderen. Deze huisarts komt regelmatig bij ons in het pand spreekuur houden. De huisartsenpraktijk verzorgt voor u voor de zogenaamde eerstelijnszorg. Deze praktijk kan u doorverwijzen of schakelt de specialist ouderengeneeskunde in.  Als u naar het ziekenhuis of tandarts moet, vragen we de familie mee te gaan. De fysiotherapeut en pedicure kunnen in ons pand komen, maar desgewenst kan uw familie u ook naar hun praktijk toebrengen. Huisarts, specialist ouderengeneeskunde, zorghulpmiddelen, fysiotherapeut en overige behandelaars lopen qua verzekering via uw eigen ziektekostenverzekering.
 • Is er een vertrouwenspersoon en klachtenregeling?
  • Ja. Als iets niet goed is of als iets moet verbeteren worden we hiervoor persoonlijk benaderd. In een gesprek kunnen we dan de vragen of verwachtingen bespreken met elkaar. Lukt het echt niet om er met elkaar in gesprek uit te komen, dan is uiteraard de volgende stap om gebruik te maken van de vertrouwenspersoon en klachtenregeling. Voor de cliëntvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang kunt u hier klikken voor de informatiefolder.
 • Hoe zit het met de vertrouwenspersoon voor de Wet Zorg en Dwang (WZD)?
  • In het kader van de Wet Zorg en Dwang is er een specifieke bewonervertrouwenspersoon. U kunt hier (link in woordje hier) klikken voor de informatiefolder en de contactgegevens. Er zijn dus twee verschillende vertrouwenspersonen. Eentje voor algemene bewoners- en familieaangelegenheden (zie link onderaan de homepage) en een vertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang.
 • Is er naast de fysieke zorg en de begeleiding/activering van de bewoners ook geestelijke verzorging?
  • Ja, die is er. Onze medewerkers geven ook een stukje geestelijke verzorging aan onze bewoners. Daarnaast is Helene Westerik onze eigen geestelijke verzorger. Zij is voor bewoners én voor families beschikbaar als geestelijk verzorger en hiervoor opgeleid. Een geestelijk verzorger is ondersteunend bij zingevingsvraagstukken (bijv levensvraagstukken) en staat los van een kerkelijke gezindte. Hieronder nog een stukje tekst over thema’s waar Helene een luisterend oor en hulp bij kan bieden.Rust en ruimte – dat is wat wij soms zó nodig hebben en elkaar gunnen. Zeker ook als het besluit valt dat je partner, vader of moeder of een andere dierbare niet meer voor zichzelf kan zorgen. Vanwege ouderdom of een voortschrijdende ziekte. Die rust en ruimte komen of zijn er echter niet vanzelf. Het duurt soms een tijd om te wennen aan de nieuwe situatie, en het kan ook zo zijn dat de ziekte of ouderdom in een andere fase komt, met vragen en verlieservaringen van dien.